Skip to main content

Table 2 Sequences retrieved with the «grep» command using the expression “GACTTTAAGGTGGCCAACAT”

From: Rare MLL-ELL fusion transcripts in childhood acute myeloid leukemia—association with young age and myeloid sarcomas?

ATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGCAGAAGGACTGGCCTGGCTACTCGGAGGGGG
GTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGCAGAAGG
AAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGCAGAAGGACTGGCCTG
CCTCAGCACTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGA
GCACTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCA
AATGCAGGCACTTTGAACATCCTCAGCACTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGAC
GTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGCAGAAGGACTGGCCTGGCTACTCGGAGGGGGACCAGCAGCTGCTGAAGCGG
CCTCAGCACTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGA
CCTCAGCACTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGA
CTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGT
CTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGT
GAACATCCTCAGCACTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCAAGTGTACACT
TGAACATCCTCAGCACTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACAC
TCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACA
TGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGCAGAAGGACTGGCCTGGCTACTCGGAGGGGGACCAGCAGCAGATCGGAAGAG
TGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGCAGAAGGACTGGCCTGGCTACTCGGAGGGGGACCAGCAGCAGATCGGAAGAG
CTTTGAACATCCTCAGCACTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTA
CAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGCAGAAGGACTGGCCTGGCTACTCGGAGGGGGACCAGCAGCT
ATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGCAGAAGGACTGGCCTGGCTACTCGGAGGGGGACCAGCAGCTGCTG
GGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGCAGAAGGACTGGCCTGGCTACTCGGAGGGGGAC
GCACTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCA
GCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGC
GTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGCAGAAGGACTGGCCTGGCTACTCGGAGGGGGACCAGCAGCTGCTGAAGCGG
ATGCAGGCACTTTGAACATCCTCAGCACTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACG
CACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGCAGAAGGACTGGCCTGGCTACTCGGAGGGGGACAGATCG
CTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAA
CTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAA
CAGGCACTTTGAACATCCTCAGCACTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCA
CAGCACTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTG
ATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGCAGAAGGACTGGCCTGGCTACTCGGAGGGGGACCAGCAGCTGCTG
GTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAGATCGGAAGAGCGTC
AATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGCAG
GTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGCAGAAGG
AATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGCAG
CACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGCAGAAGGACTGGCCTGGCTACTCGGAGGGGGACCAGCAG
CAGCACTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTG
ATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGACTGCATGTACAAGGATGTGCAGAAGGACTGGCCTGGCTACTCGGAGGGGG
CTCAGCACTCTCTCCAATGGCAATAGTTCTAAGCAAAAAATTCCAGCAGATGGAGTCCACAGGATCAGAGTGGACTTTAAGGTGGCCAACATGAGTGCTAAGGACGGCACGTGTACACTGCAGGAC
  1. The sequences of ELL are in bold